Dystrybucja gier

Działalność Grupy 1C Entertainment w ramach segmentu dystrybucyjnego koncentruje się na dystrybucji gier wideo największych wydawców międzynarodowych. Sprzedaż gier realizowana jest w ramach dystrybucji fizycznej i cyfrowej.

Grupa (poprzez firmę Cenega) jest największym niezależnym dystrybutorem gier wideo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem rynkowym w dystrybucji fizycznej wynoszącym około 25%. Dystrybucja obejmuje cztery rynki geograficzne: Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry, na których odbiorcami Grupy są m.in. największe sieci handlowe i inni odbiorcy komercyjni.

Poza dystrybucją gier wideo w wersji pudełkowej Cenega rozwija również własną markę Good Loot, pod którą produkuje i sprzedaje wiele akcesoriów i gadżetów na podstawie umów dystrybucyjnych oraz licencyjnych, obejmujących marki takie jak: Star Wars, Marvel, Warhammer, Marvel, DC Comics, i wiele innych.

W ramach segmentu dystrybucyjnego Grupa rozwija Platformę Muve, która jako pierwsza w Polsce oferowała usługę cyfrowej sprzedaży gier wideo na istotną skalę i aktualnie jest wiodącym podmiotem w regionie świadczącym ten rodzaj usługi dla klientów B2B, posiadającym katalog obejmujący ponad 3 300 gier.